Drage stranke, v trenutnih težkih razmerah začasno ne pošiljamo pošiljk na točilne točke Geis Point in gotovina ob dostavi ni mogoča. Naročila vam bomo dostavili neposredno na vaš naslov po Geisu (DPD) ali uporabili storitve češke pošte. Hvala za razumevanje.

Zahvaljujemo se vam za potrpljenje, če je dobavni rok daljši. Trudimo se čim hitreje izročiti s trudom vseh naših sil.

Pravila in pogoji Bohemia Darila in kozmetika
Bohemia Darila in kozmetika

POSLOVNI POGOJI

trgovska družba Mediabox spol. s ro

s sedežem: Na Vavřinci 358, 274 01 Slaný

identifikacijska številka: 47536063

registriran v trgovskem registru, ki se nahaja na KOS v Pragi, oddelek C, mapa 16 806

za prodajo blaga prek spletne trgovine, ki se nahaja na www.bohemiagifts.cz

1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Ti poslovni pogoji in pogoji (v nadaljevanju "poslovni pogoji") Družbe Mediabox spol. s ro, s sedežem na Lawrence 358, 274 01 slano, identifikacijska številka: 47536063, registrirana v trgovinskem registru, ki ga KOS v Pragi, oddelka C vzdržuje, pila 16 806 (v nadaljnjem besedilu "prodajalec"), V skladu z določbami odstavka 1751 1 zakona št. 89 / 2012 Coll., Civilni zakonik, kakor je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu:Civilni zakonik") Medsebojne pravice in obveznosti strank, ki izhajajo iz ali v povezavi s prodajno pogodbo ("nakupna pogodba") Sklenjeno med prodajalcem in drugo fizično osebo ("kupec") Preko spletne trgovine prodajalca. Spletno trgovino upravlja prodajalec na spletni strani www.bohemiagifts.cz (v nadaljnjem besedilu "spletno stran") Skozi spletni vmesnik ("poslovanje spletnega vmesnika").

1.2. Pogoji ne veljajo v primerih, ko je oseba, ki namerava kupiti blago od prodajalca, pravna oseba ali oseba, ki pri svojem poslovanju ali pri opravljanju svojega poklica opravlja naročila blaga.

1.3. Določbe, ki odstopajo od pogojev, se lahko dogovorili v prodajni pogodbi. Razhajanja dogovori v pogodbi, prevladajo nad pogoji menjave.

1.4. Pogoji poslovanja so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Kupna pogodba in pogoji so napisani v češkem jeziku. Kupna pogodba se lahko sklene v češkem jeziku.

1.5. trgovanje Besedilo pogoji se lahko spremeni ali dopolni prodajalec. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo po učinkovitem obdobju prejšnje različice pogojev poslovanja.

2. Uporabniški račun

2.1. Na podlagi registracije kupca na spletni strani lahko kupci dostopajo do svojega uporabniškega vmesnika. Iz uporabniškega vmesnika lahko kupec opravi naročanje blaga (v nadaljnjem besedilu:uporabniški račun"). Če spletni vmesnik omogoča shranjevanje, lahko kupec naroči blago brez registracije neposredno iz spletnega vmesnika trgovine.

2.2. Ob registraciji na spletni strani in pri naročanju blaga je kupec dolžan zagotoviti pravilne in resnične informacije. Kupec je dolžan posodobiti podatke, ki so navedeni na uporabniškem računu, pri vsaki spremembi.

2.3. Dostop do uporabniškega računa, ki je zavarovana z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan varovati zaupnost v zvezi z informacijami, potrebnimi za dostop do računa uporabnika.

2.4. Kupec ne smejo dovoliti uporabo uporabniškega računa tretjim osebam.

2.5. Prodajalec lahko prekliče svoj uporabniški račun, še posebej, če je kupec svoj uporabniški račun za več kot 2 let ne uporablja, ali če kupec krši svoje obveznosti po pogodbi o nakupu (vključno s pogoji).

2.6. Kupec potrjuje, da je uporabnik računa ne sme biti stalno na voljo, še posebej glede na potrebno vzdrževanje strojne in programske opreme ali. potrebno vzdrževanje strojne in programske opreme tretjih oseb.

3. SKLENITEV SPORAZUMA NAKUPA

3.1. Vse predstavitve blago, dano v spletnem vmesniku trgovine je okviren in prodajalec ni dolžan skleniti pogodbo o nakupu v zvezi s tem izdelkom. Odstavek § 1732. 2 civilnega zakonika ne uporablja.

3.2. Spletni vmesnik v trgovini vsebuje informacije o blagu, vključno z navedbo cen posameznega blaga in stroški vračila blaga, če tega blaga ni mogoče vrniti s svojo običajno poštno linijo. Cene blaga so vključene, vključno z davkom na dodano vrednost in vsemi povezanimi provizijami. Cene izdelkov ostanejo veljavne tako dolgo, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. Ta določba ne omejuje zmožnosti prodajalca za sklenitev kupoprodajne pogodbe za posamično dogovorjene pogoje.

3.3. Spletni vmesnik trgovine vsebuje tudi podatke o stroških pakiranja in dostavi blaga. Informacije o stroških, povezanih z pakiranjem in dobavo blaga, navedenega v spletnem vmesniku trgovine, veljajo le, če je blago dostavljeno na ozemlju Češke republike.

3.4. Če želite naročiti blago, kupec izpolni naročilnico v spletnem vmesniku trgovine. Naročilnica vsebuje zlasti podatke o:

  • (naročeno blago "kupi" kupca v elektronski nakupovalni voziček spletnega vmesnika trgovine),
  • način plačila nakupne cene blaga, podrobnosti o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in
  • informacije o stroških, povezanih z dobavo blaga (v nadaljnjem besedilu "da bi").

3.5. Pred pošiljanjem naročilo prodajalcu, je kupec dovoljeno preverjanje in spreminjanje podatkov, da je kupec dal, tudi v zvezi z možnostjo kupca za odkrivanje in popravljanje napak med vnosom podatkov v redu. Kupec pošlje kupcu naročilo s klikom na gumb "Potrdi naročilo". Podrobnosti, navedene v naročilu prodajalec velja za pravilnega. Prodajalec potrdi prejem kupcu takoj po prejemu naročila po e-pošti, na e-poštni naslov kupca, naveden v uporabniškem računu ali v naročilu (v nadaljnjem besedilu "e-poštni naslov kupca").

3.6. Prodajalec je vedno upravičen, glede na vrsto naročila (količina blaga, nakupne cene, stroški pošiljanja) vpraša kupca za dodatno potrditev (na primer pisno ali po telefonu).

3.7. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane sprejema naročila za (prevzemni), ki se pošlje kupcu preko elektronske pošte, in e-poštni naslov kupca.

3.8. Kupec se strinja z uporabo komunikacije na daljavo pri sklenitvi pogodbe o nakupu. Stroški, ki jih ima kupec pri uporabi sredstev za sporazumevanje na daljavo, v povezavi s sklenitve nakupne pogodbe (stroški dostopa do interneta, stroški telefona), ki ga je kupec sam plačal, ti stroški ne razlikujejo od splošne stopnje.

4. CENA IN PLAČILNI POGOJI

4.1. Kupec lahko kupcu plača naslednje blago na naslednji način: a) ceno blaga in vse stroške, povezane z dobavo blaga po kupni pogodbi;

  • v gotovini na prodajnem mestu pri: OC Forum Liberec, v 1. nadstropje, naslov trgovskega centra je - Soukenné náměstí 2a / 669, 460 80 Liberec;
  • denar v gotovini na mestu, ki ga določi kupec v naročilu;
  • z bančnim nakazilom na račun prodajalca št. 386 296 309 / 0800, ki ga vzdržuje Česká spořitelnaRačun prodajalca");
  • brezgotovinska plačilna kartica;

4.2. Skupaj z nakupno ceno, je kupec dolžan plačati stroške, povezane z embalažo in dostavo na dogovorjeni stopnji. Razen če je izrecno navedeno drugače, se nanaša na nakupno ceno in stroške, povezane z dobavo blaga.

4.3. Prodajalec ne zahteva kupca za depozit ali drugo podobno plačilo. To ne posega v določbe 4.6 pogojev glede obveznosti plačila nakupne cene blaga vnaprej.

4.4. V primeru gotovinskega plačila ali gotovine ob dostavi je nakupna cena plačljiva ob prejemu blaga. V primeru negotovinskega plačila se nakupna cena plača v 7 dneh od kupoprodajne pogodbe.

4.5. V primeru brezgotovinsko plačilo, je kupec dolžan plačati kupnino za blago in daje spremenljivo simbol plačila. V primeru brezgotovinsko plačevanje s strani kupca, da plača nakupno ceno ob izpolnjeni ustrezni znesek na račun prodajalca.

4.6. Prodajalec ima pravico, še posebej v primeru, da kupec ne za dodatno potrditev (čl. 3.6) zahteva plačilo celotne kupnine pred pošiljanjem blaga kupcu. Odstavek § 2119. 1 civilnega zakonika ne uporablja.

4.7. Vse popusti cena blaga s strani prodajalca kupcu, ni mogoče kombinirati.

4.8. Če je običajno v gospodarskem prometu ali če je to določeno s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, prodajalec izda davčni dokument - račun kupcu v zvezi s plačili, opravljenimi na podlagi kupoprodajne pogodbe. Prodajalec je plačnika davka na dodano vrednost. Davčni dokument - prodajalec račun kupcu po plačilu cene blaga in ga pošlje v elektronski obliki na e-poštni naslov kupca ali poslal natisnjena v pošiljki z blagom.

5. Izogibanje pogodbe

5.1. Kupec potrjuje, da je v skladu s § 1837 civilnega zakonika ne more biti med drugim odstopi od pogodbe o dobavi blaga, ki so bile prilagojene po željah kupca ali osebe iz pogodbe o dobavi blaga, ki so predmet hitrega slabšanja, kot tudi blaga ob dostavljeno nepreklicno mešati z drugimi izdelki, iz kupoprodajne pogodbe za dobavo zaprtih blaga, ki ga potrošnik z odprtimi in higienskih razlogov ni mogoče vrniti, in kupoprodajne pogodbe o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, če je kršil svojo izvirno embalaža.

5.2. Če to ne drži pod pogoji poslovanja umetnosti. 5.1 ali katerem koli drugem primeru, če ne morete odstopa od pogodbe je kupec v skladu z odstavkom § 1829. 1 civilni zakonik, pravica do odstopa od pogodbe, v roku štirinajstih (14 ) dneh od prejema blaga, v tem primeru se pogodba o prodaji več vrst blaga ali dobava iz več delov, je ta rok teče od dneva prejema zadnjega dostave. Odstop od pogodbe prodajalec je treba poslati v roku, navedenem v prejšnjem stavku. Da odstopi od naročila kupca lahko uporablja vzorčni obrazec, ki ga zagotovi prodajalec, ki je priloga poslovnih pogojev. Kupec lahko odstopi od prodajne pogodbe, med drugim na naslov prodajalca ali na elektronski naslov prodajalca: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript. .

5.3. V primeru odstopa od pogodbe v skladu s pogoji, čl. 5.2 poslovne pogodbe o nakupu od začetka. Blago je potrebno vrniti prodajalcu, ki ga kupec v roku štirinajstih (14) dneh po prejemu odstopa od pogodbe prodajalec. Če kupec odstopi od pogodbe, kupec nosi stroške vračila blaga prodajalcu, tudi v primeru, kadar se blago ne more vrniti njihovo znakov običajno poštne poti.

5.4. V primeru odstopa od pogodbe v skladu s čl. 5.2 pogojev poslovanja, prodajalec vrne prejeta sredstva od kupca v roku štirinajstih (14) dni od odstopa od pogodbe kupec na enak način, kot prodajalec od kupca prejel. Prodajalec ima tudi pravico, da se vrnete na koristi, ki jih kupec je bilo vračilo blaga, ki ga kupec ali drugače, če bo kupec dogovorita in ne ustvarjajo dodatne stroške kupca. Če kupec odstopi od pogodbe, je prodajalec ni dolžan vrniti sredstva, prejeta na kupca, preden se vrne kupcu blaga oziroma dokazati, da prodajalec blago poslano.

5.5. Zahtevki za škodo na blagu, je prodajalec upravičen enostransko odpiše zahtevka kupca za vračilo kupnine.

5.6. V primerih, ko kupec v skladu s § odstavkom 1829. 1 civilnega zakonika, pravico do odstopa od pogodbe, je prodajalec upravičen tudi v vsakem trenutku odstopi od pogodbe, do trenutka prejema blaga. V tem primeru bo prodajalec vrne kupnino kupcu brez nepotrebnega odlašanja, in nakazilom na račun, ki ga določi kupec.

5.7. Če se skupaj z blagom, če kupcu darilo, pogodbo darilo med kupcem in prodajalcem, sklenjene s pogojem, naknadno, da če gre za odstop od pogodbe kupec padel dogovor darilo glede takšno učinkovitost darilo in kupec je potrebno skupaj s prodajalcem blaga tudi vrniti če darilo.

6. TRANSPORT IN DOSTAVA

6.1. V primeru, da je način prevoza po dogovoru glede na posebno zahtevo kupca, kupec nosi tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza.

6.2. Če je prodajalec dolžan dostaviti blago na kraj, ki ga je določil kupec v naročilu, je kupec dolžan prevzeti blago po dostavi po kupni pogodbi. Čas dostave je 3 - 14 dni.

6.3. V primeru, da razlogi, zaradi katerih mora kupec dostaviti blago večkrat ali na kakršen koli drug način, kot je navedeno v sklepu, mora kupec plačati stroške, povezane z večkratno dobave blaga oz. stroški, povezani z drugo metodo dostave.

6.4. Po prejemu blaga od prevoznika je kupec dolžan preveriti neoporečnost embalaže blaga in v primeru kakršnih koli napak takoj obvestiti prevoznika. V primeru kršitve embalaže, ki dokazuje nepooblaščen vstop v pošiljko, kupec ni dolžan prevzeti pošiljke od prevoznika. To ne vpliva na pravice kupca do odgovornosti za napake v blagu in druge pravice kupca, ki izhajajo iz splošno zavezujočih pravnih predpisov.

6.5. Druge pravice in obveznosti strank v prevozu blaga, ki se lahko spremenijo posebne pogoje dostave prodajalca, če prodajalec izda.

7. PRAVICE POMANJKLJIVEGA IZPOLNITVE

7.1. Pravice in obveznosti strank v zvezi s pravicami nepopolne izpolnitve ureja splošno zavezujočih predpisov (zlasti določbe § 1914 do 1925, § 2099 za 2117 in § 2161 za 2174 civilnega zakonika in zakona št. 634 / 1992 Coll., O varstvu potrošnikov, kakor je bila spremenjena).

7.2. Prodajalec je dolžan kupcu, da blago ob dostavi ni nobenih motenj. Še posebej, prodajalec je odgovoren za kupca v času, ko je kupec prevzel blago:

7.2.1. blago ima lastnosti, za katere so se stranke dogovorile, in če pogodba manjka, ima lastnosti, ki jih je prodajalec ali proizvajalec opisal ali ki jih je kupec pričakoval glede narave blaga in oglaševanja, ki ga opravljajo,

7.2.2. blago ustreza namenu, ki ga je navedel prodajalec, ali za katerega se to blago običajno uporablja,

7.2.3. blago ustreza kakovosti ali obliki dogovorjenega vzorca ali vzorca, če je bila kakovost ali oblika določena v skladu z dogovorjenim vzorcem ali predlogo,

7.2.4. (a) je blago v ustrezni količini, ukrepu ali teži in (b). \ t

7.2.5. blago izpolnjuje zakonske zahteve.

7.3. Če se napaka pojavi v šestih mesecih po prejemu, se po prejemu blaga šteje, da je bila napaka.

7.4. Prodajalec ima obveznosti glede pomanjkljive izvedbe vsaj v obsegu, do katerega obstajajo proizvajalčeve obveznosti, ki izhajajo iz napačne izvedbe. Kupec ima sicer pravico uveljavljati pravico do napake, ki nastane za potrošniško blago v 24 mesecih po prejemu. Če se blago prodaja, na embalaži, v navodilih, priloženih blagu ali v oglaševanju v skladu z drugo zakonodajo, veljajo pogoji garancije kakovosti. Z zagotavljanjem kakovosti se prodajalec zaveže, da bo blago za določeno obdobje primerno za normalno uporabo ali da bo obdržalo svoje običajne lastnosti. V kolikor kupec blago prodajalcu pravilno odstopi, rok za uveljavljanje pravic do pomanjkljive izvedbe ne teče in ne garancijski rok za obdobje, za katero kupec ne more uporabiti blaga z napako.

7.5. Določbe člena 7.4 pogojev ne veljajo za blago, prodano po nižji ceni za napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena, za obrabo blaga zaradi običajne uporabe. ali če gre za naravo blaga. Kupec nima pravice do pomanjkljive izvedbe, če je kupec vedel, da ima blago napako ali da je kupec povzročil napako pred prevzemom blaga.

7.6. Pravico do odgovornosti za napake v blagu izvaja prodajalec. Če pa potrdilo, izdano prodajalcu glede obsega odgovornosti za napake (v smislu oddelka 2166 civilnega zakonika) določa drugo osebo, določeno za popravilo, ki je na mestu prodajalca ali v kraju za kupca, kupec uporabi pravico do popravila ki naj bi opravil popravilo. Razen v primeru, ko je za opravljanje popravila v skladu s prejšnjim stavkom določena druga oseba, je Prodajalec dolžan sprejeti pritožbo v kateri koli ustanovi, v kateri je možen sprejem zahtevka glede na obseg prodanih proizvodov ali opravljenih storitev, po možnosti tudi na sedežu ali kraju poslovanja. Prodajalec je dolžan kupcu izdati pisno potrdilo o tem, kdaj je kupec uveljavil pravico, kakšna je vsebina pritožbe in kakšen način poravnave terjatve zahteva kupec; in potrditev datuma in načina poravnave zahtevka, vključno s potrditvijo popravila in njegovim trajanjem, ali pisna utemeljitev za zavrnitev zahtevka. Ta obveznost velja tudi za druge osebe, ki jih prodajalec določi za izvedbo popravila.

7.7. Kupec lahko posebej uveljavlja pravice iz naslova odgovornosti za napake blaga na naslovu: Lidická 1296, 274 01 Slaný, tako da pokličete + 420 312 526 200 ali po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript..

7.8. Kupec mora prodajalca obvestiti o pravici, ki jo je izbral, o obvestilu o napaki ali brez nepotrebnega odlašanja po priglasitvi napake. Kupec ne more spremeniti izbire brez soglasja prodajalca; to ne velja, če je kupec zahteval popravilo napake, ki se izkaže za nepopravljivo.

7.9. Če blago nima značilnosti, opredeljenih v členu 7.2 pogojev, lahko kupec zahteva tudi dobavo novega blaga brez napak, razen če je to zaradi narave napake nerazumno, če pa napaka zadeva samo blago, lahko kupec zahteva samo zamenjavo komponente; če to ni mogoče, lahko odstopi od pogodbe. Če pa je to zaradi narave napake nesorazmerno, zlasti če se napaka lahko odstrani brez nepotrebnega odlašanja, ima kupec pravico do brezplačne odprave napake. Kupec ima pravico dostaviti novo blago ali zamenjati del tudi v primeru odstranitve napake, če se blago ne more pravilno uporabljati za ponavljajočo se napako po popravilu ali za večje število napak. V tem primeru ima kupec pravico odstopiti od pogodbe. Če kupec ne odstopi od pogodbe ali ne uveljavlja pravice do dobave novega blaga brez napak, zamenjave njegovih delov ali popravila blaga, lahko zahteva razumen popust. Kupec ima pravico do razumnega popusta, tudi če Prodajalec ne more dostaviti novega blaga brez napak, zamenjati njegov del ali popraviti blago, kot tudi, če Prodajalec ne popravi situacije v razumnem roku ali če bi to povzročilo večje težave Kupcu.

7.10. Druge pravice in obveznosti strank, ki se nanašajo na odgovornost prodajalca za lahko napake spremeni pritožbeni postopek prodajalca.

8. Druge pravice in obveznosti pogodbenih strank

8.1. Kupec pridobi lastninsko pravico na blago, ki ga plačuje celotno kupnino.

8.2. Prodajalec ne glede na kupca s kodeksi ravnanja veže v smislu odstavka § 1826. 1 točke. e) Civilnega zakonika.

8.3. Prodajalne pritožbe obravnava prodajalec prek elektronskega naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript. . Informacije o kupcu bodo poslane na elektronski naslov kupca.

8.4. Iz sodne poravnave potrošniških sporov prodajne pogodbe je Češka trgovinska inšpekcija, s sedežem Štěpánská 567 / 15, 120 00 2 Pragi, ID: 000 20 869, internetni naslov: https://adr.coi.cz/cs. Možna je platforma za spletno reševanje sporov na http://ec.europa.eu/consumers/odr rešiti spore med prodajalcem in kupcem iz kupoprodajne pogodbe.

8.5. Evropski potrošniški center Češka, s sedežem na Štěpánská 567 / 15, 120 00 2 Pragi, Internet naslov: http://www.evropskyspotrebitel.cz je osrednja točka Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št 524 / 2013 21 od . Maj 2013 potrošniških sporov na spletu in o spremembi Uredbe (ES) št 2006 / 2004 in 2009 Direktiva / 22 / ES (uredba o potrošniških sporov na spletu).

8.6. Prodajalec ima pravico za prodajo blaga na podlagi obrtnega dovoljenja. Nadzor trgovino se izvaja v okviru svojih trgovinski urad. Nadzor zasebnosti Urad izvaja za varstvo osebnih podatkov. Češki trgovino inšpekcija izvaja v omejenem obsegu, med drugim nadzor nad spoštovanjem zakona št. 634 / 1992 Coll., Na področju varstva potrošnikov, kot je bil spremenjen.

8.7. Kupec prevzame nevarnost spreminjajoče se okoliščine v smislu odstavka § 1765. 2 civilnega zakonika.

9. POLITIKA ZASEBNOSTI

Dolžnost obvestiti kupca v smislu čl. 13 uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 2016 / 679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, in o razveljavitvi Direktive 95 / 46 / ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) ( v nadaljnjem besedilu "Uredba o BDP") V zvezi z obdelavo osebnih podatkov za namene nakupne pogodbe kupca za pogajanja o tej pogodbi in za opravljanje javnih obveznosti prodajalca izpolnjuje prodajalec z ločenim aktom.

10. POŠILJANJE poslovnega komuniciranja in shranjevanje piškotkov

10.1. V skladu z oddelkom 7 (2) Zakona št. 480 / 2004 Coll., O določenih storitvah informacijske družbe in spremembah nekaterih zakonov (Zakon o nekaterih storitvah informacijske družbe) se kupec strinja s pošiljanjem poslovnih sporočil na elektronski naslov ali na telefonsko številko kupca. Prodajalec je dolžan kupcu posredovati informativno obveznost v smislu člena 13 Uredbe GDPR, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov kupca za namen pošiljanja komercialnih sporočil s posebnim dokumentom.

10.2. Kupec se strinja z varčevanje tako. Piškotkov na svojem računalniku. V primeru, da se nakup na spletni strani lahko izdela in obveznosti prodajalca za izvedbo prodajne pogodbe, ne da bi za shranjevanje tako. Piškotkov na računalniku kupca, lahko kupec soglaša iz prejšnjega stavka kadarkoli.

11. DOSTAVA

11.1. Kupec se lahko dostavijo kupca e-poštni naslov.

12. KONČNE DOLOČBE

12.1. Če je razmerje kupoprodajne pogodbe vključuje mednarodne (tuje) element, nato pa se stranki dogovorita, da se razmerje ureja češkega prava. Izbira prava s prejšnjega stavka ni kupec, ki je potrošnik, prikrajšan za varstvo po določbah pravne države, ki jih ni dovoljeno odstopanje z dogovorom, in da bi bila v odsotnosti izbire drugače uporablja v skladu z določbami čl. 6 odstavek. 1 uredba Evropskega parlamenta in Sveta parlamenta in Sveta (ES) št 593 / 2008 17 dne. 2008 junij o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I).

12.2. Če je katera koli določba pogojev in pogojev neveljavna ali neučinkovita, ali postane, namesto neveljavne določbe določba, katere pomen je neveljavna določba je najbližje. Neveljavnost ali neizvršljivost ene določbe ne vpliva na veljavnost preostalih določb.

12.3. Kupoprodajna pogodba, vključno s pogoji in prodajalec se arhivirajo v elektronski obliki in je ni dostopna.

Priloga k poslovnim pogojem je vzorčni umik iz prodajne pogodbe.

Kontaktni podatki prodajalca: naslov za dostavo Lidická 1296, 274 01 Slaný, e-poštni naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript. , telefon + 420 312 526 200.

Na slanskem dnevu 24.5.2018


prodajalci
Kontakt