INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV. \ T

Mediabox spol. s ro izvaja obdelavo vaših osebnih podatkov, ker je potrebno z vami skleniti pogodbo o prodaji blaga (ali izvesti ukrepe, sprejete pred sklenitvijo take pogodbe) in nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov, potrebnih za izvajanje obveznosti javne službe te družbe.

1. UPRAVLJANJE IN KONTAKTNI PODATKI

1.1. Upravitelj vaših osebnih podatkov je Mediabox spol. s ro, registrirani sedež: Na Vavřinci 358, 274 01 Slaný, identifikacijska številka: 47536063, vpisana v poslovni register, ki ga vodi KOS v Pragi, oddelek C, Vstavi 16 806 (v nadaljnjem besedilu "administrator").

1.2. Kontaktni podatki upravitelja so naslednji: naslov dostave Mediabox spol. s ro, Lidicka 1296, 27401 Slany, e-poštni naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript., Telefon + 420 312 52 62 00.

1.3. Upravitelj ni imenoval uradne osebe za varstvo podatkov.

2. PRAVNA PODLAGA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

2.1. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je dejstvo, da je ta obdelava potrebna za:

2.1.1. izpolnitev pogodbe med vami in upraviteljem ali za izvršitev s strani upravitelja pred sklenitvijo take pogodbe v smislu člena 6 (1). (b) Uredbo 2016 / 679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95 / 46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljnjem besedilu: Uredba);

2.1.2. skladnost s pravnimi obveznostmi, ki veljajo za upravljavca v smislu člena 6 (1). c) Uredbe, in sicer zlasti izpolnjevanje obveznosti, ki so bile naložene upravitelju s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, zlasti Zakon št. 235 / 2004 Coll., o davku na dodano vrednost, kakor je bil spremenjen, Zakon št. 586 / 1992 Coll. o prihodkih, kakor je bil spremenjen, in Zakon št. 563 / 1991 Coll., o računovodstvu, kakor je bil spremenjen.

3. NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

3.1. Namen obdelave vaših osebnih podatkov je izvedba pogodbe med vami in skrbnikom, vključno z dostavo blaga in reševanjem pravic, ki izhajajo iz odgovornosti za napake, ali izvedbo ukrepov s strani upravitelja pred sklenitvijo take pogodbe in izvedbo s tem povezanih javnih obveznosti s strani upravitelja.

3.2. Samodejnega individualnega odločanja v smislu Uredbe 22 ni.

4. SKLADIŠČENJE OSEBNIH PODATKOV

4.1. Vaši osebni podatki bodo obdelani za čas trajanja učinkov pravic in obveznosti po pogodbi in za čas, ki je potreben za namene arhiviranja v skladu s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, vendar ne dlje od časa, določenega s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi.

5. DRUGI PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV

5.1. Drugi prejemniki vaših osebnih podatkov bodo ladjarske družbe in druge osebe, ki sodelujejo pri dostavi blaga ali plačil na podlagi nakupne pogodbe, in osebe, ki zagotavljajo tehnične storitve v zvezi z delovanjem e-trgovine, vključno s programsko opremo in shranjevanjem podatkov.

5.2. Prejemniki vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, so lahko tudi organi za finančno upravo ali drugi pristojni organi, kjer upravitelji uvedejo splošno zavezujočo zakonodajo.

5.3. Skrbnik ne namerava prenesti vaših osebnih podatkov v tretjo državo (zunaj EU) ali mednarodno organizacijo.

6. PRAVICE PREDMETA PODATKOV

6.1. V skladu z določbami Uredbe imate pravico zahtevati dostop vašega upravljavca do vaših osebnih podatkov, pravico popraviti ali izbrisati vaše osebne podatke ali omejiti obdelavo, pravico do ugovora z obdelavo vaših osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

6.2. Če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov kršila ali kršila predpis, imate med drugim pravico do pritožbe pri nadzornem organu.

6.3. Niste dolžni posredovati osebnih podatkov. Zagotavljanje vaših osebnih podatkov je nujen pogoj za sklenitev in izvedbo pogodbe in brez posredovanja vaših osebnih podatkov, ni mogoče skleniti pogodbe ali jo spoštovati.