Výroba a vývoj produktov Bohemia Gifts and Cosmetics

Všetkým produktom značky Bohemia Gifts & Cosmetics je pri vývoji aj ich výrobe venovaná značná pozornosť a to v niekoľkých rovinách.

Celková surovinová politika

Všetky hlavné povrchovo aktívne látky sú volené v najvyššej kozmetickej kvalite, tak aby východiskové suroviny na ich výrobu boli rastlinného pôvodu. Celková skladba býva volená ako hlavný tenzid, penivý, s dobrou umývacie schopnosťou ak nemu tenzidy zjemňujúce, najmä amfotérne (tieto bývajú u bežných výrobkov vynechávané kvôli cene). V tomto bode je nutné vyzdvihnúť veľmi kvatitní a jemné tenzidové kombinácie u receptúr "bábätko"Pre deti do troch rokov a"Intímna hygiena". Ďalšie zjemnenie a zlepšenie dermatologické priaznivosti výrobkov je dosahované rôznymi aditívami, ktorými sú väčšinou rastlinné extrakty a rastlinné oleje. Tie sú volené vždy v najvyššej kvalite a buď bez konzervantov alebo aspoň bez použitia parabénov s konzervanty používanými aj v potravinárstve.

Starostlivá voľba aditív

Existuje mnoho rôznych rastlinných extraktov a aditív do kozmetických prípravkov. Výrobky Bohemia Gifts & Cosmetics majú aditíva starostlivo vyberané tak, aby napr. U rastlinných extraktov bola zaručená dostatočná kvalita vstupných surovín (sušené bylinky veľmi trpia plesňami, ktoré potom tvoria veľmi nebezpečné toxíny), kvalita extrakčných činidiel a výsledná čistota extraktov bola maximálna. Aj ďalšie aditíva sú volené tak, aby svojimi účinkami vhodne dopĺňala základnú tenzidový zmes. Veľké množstvo receptúr je doplnené rôznymi olejmi, ktoré majú vynikajúce eudermické (dobre pôsobiace na pleť) vlastnosti. V rôznorodosti používaných aditív - predovšetkým extraktov a olejov sú výrobky Bohemia Gifts & Cosmetics na slovenskom trhu výraznú individualitou.

Výroba v režime SVP

Naša výroba prebieha v režime správnej výrobnej praxe, ktorá je prísne kontrolovaná príslušnými štátnymi orgánmi, zdokumentovaná a to vrátane predpisov na dezinfekciu, skladovania surovín a pod.

očakávaný účinok

Pri vývoji je značná pozornosť venovaná testovanie a nastavenie sily účinku, ale tak, aby výrobok spĺňal tie najnáročnejšie kritériá na dermatologickej vlastnosti. Zákazník dostáva starostlivo optimalizované zmesi anionaktívnych, amfolytických, neionogénnych a v prípade balzamov na vlasy katiónové tenzidov s rôznymi zjemňujúcimi zložkami, aditívami a ďalšími účinnými látkami, ktoré majú maximálny synergický účinok, zaručujú dokonalé umytie aj pri relatívne malom dávkovaní a zákazníkovi tak prináša dokonalý účinok za nízke náklady. Výrobky netestujeme na zvieratách.

schvaľovanie výrobkov

Všetky výrobky pred uvedenia na trh prechádzajú náročnú schvaľovacie procedúrou, ktorá zahŕňa mikrobiologické testovanie, dermatologický test, záťažový test konzervačného systému, posúdenie vhodnosti a správnosť voľby surovín a ich dokumentácie, posúdenie vhodnosti obalov a ich materiálov a vlastné hodnotenie bezpečnosti s výpočtom expozície jednotlivým surovinám, kontrolu správnosti textu na etikete a pod .. Výrobky tak spĺňajú všetky legislatívne náležitosti v rámci celej Európskej únie.

Starostlivá voľba obalov

Všetky obaly sú vyberané nielen so zreteľom na estetiku, ale predovšetkým na maximálnu ochranu prípravku oi. Aj s ohľadom na možnosť ľahkého opakovaného uzatvárania, aby nedochádzalo ku kontaminácii prípravku a hlavne na bariérové ​​vlastnosti proti prestupu kyslíka, aby olejové komponenty v prípravku netrpeli oxidáciou. Značenie prípravku je veľmi prísne niekoľkostupňový kontrolované tak, aby zodpovedalo zákonu o ochrane verejného zdravia, všeobecné požiadavky na technické vlastnosti výrobkov a predovšetkým všetkým špecializovaným kozmetickým predpisom.