OPLYSNINGER OM PERSONLIG DATA PROCESSERING

Mediabox spol. s ro udfører behandlingen af ​​dine personlige data, da det er nødvendigt at indgå en kontrakt med dig om salg af varerne (eller at gennemføre de foranstaltninger, der er truffet inden indgåelsen af ​​en sådan kontrakt) og videre behandling af dine personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af ​​denne virksomheds offentlige serviceforpligtelser.

1. ADMINISTRATION OG KONTAKT DETALJER

1.1. Administratoren af ​​dine personlige data er Mediabox spol. s ro, registreret kontor: Na Vavřinci 358, 274 01 Slaný, identifikationsnummer: 47536063, registreret i Handelsregistret vedligeholdt af KOS i Prag, Sektion C, Indsæt 16 806 (i det følgende benævnt "Administrator").

1.2. Administratorens kontaktoplysninger er som følger: Leveringsadresse Mediabox spol. s ro, Lidicka 1296, 27401 Slany, e-mail-adresse Denne e-mailadresse bliver beskyttet mod programmer som samler emailadresser. For at se det skal du have Javascript aktiveret., Telefon + 420 312 52 62 00.

1.3. Administratoren har ikke udpeget en databeskyttelsesansvarlig.

2. RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

2.1. Retsgrundlaget for behandlingen af ​​dine personoplysninger er, at denne behandling er nødvendig for:

2.1.1. opfyldelse af en kontrakt mellem dig og administratoren eller for fuldbyrdelse af administrator før indgåelse af en sådan kontrakt i henhold til artikel 6 (1). b) Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016 / 679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95 / 46 / EF (almindelig databeskyttelsesforordning) (i det følgende benævnt "forordningen")

2.1.2. Overholdelse af de juridiske forpligtelser, der gælder for den registeransvarlige i henhold til artikel 6 (1). c) i forordningen, navnlig opfyldelsen af ​​de forpligtelser, der pålægges administratoren i henhold til almindeligvis bindende lovbestemmelser, navnlig lov nr. 235 / 2004 Coll. om merværdiafgift, som ændret, lov nr. 586 / 1992 Coll. af indkomst, som ændret, og lov nr. 563 / 1991 Coll.

3. FORMÅL MED PERSONLIG DATA PROCESSERING

3.1. Formålet med behandlingen af ​​dine personlige data er at udføre en kontrakt mellem dig og administratoren, herunder levering af varer og løsning af rettigheder som følge af ansvar for mangler eller gennemførelse af foranstaltninger fra administrator før indgåelse af en sådan kontrakt og administrationens relaterede offentlige forpligtelser.

3.2. Der er ingen automatisk individuel beslutningstagning i henhold til artikel 22-forordningen.

4. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

4.1. Dine personoplysninger behandles i varighed af virkningerne af rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten og for den tid der kræves til arkivering i overensstemmelse med de generelt bindende lovbestemmelser, men ikke længere end den tid, der er fastsat i almindelig bindende lovbestemmelser.

5. ANDRE INDHOLDERE AF PERSONOPLYSNINGER

5.1. Andre modtagere af dine personoplysninger vil være rederier og andre personer, der er involveret i levering af varer eller betalinger baseret på købsaftalen, og personer, der leverer tekniske tjenester i forbindelse med driften af ​​e-shop, herunder software og datalagring.

5.2. Modtagere af dine personoplysninger behandlet med henblik på overholdelse af lovmæssige forpligtelser kan også være finansielle administrationsmyndigheder eller andre kompetente myndigheder, hvor administratorer pålægger generelt bindende lovgivning.

5.3. Administratoren har ikke til hensigt at overføre dine personlige data til et tredjeland (uden for EU) eller en international organisation.

6. DATA UNDERRETTIGHEDER

6.1. I henhold til forordningen har du ret til at anmode om adgang fra din controller til dine personlige data, retten til at rette op eller slette dine personlige data eller for at begrænse din behandling, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personlige data og retten til at overføre dine personlige data.

6.2. Hvis du mener, at behandlingen af ​​dine personoplysninger har overtrådt eller overtrådt forordningen, har du blandt andet ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden.

6.3. Du er ikke forpligtet til at levere personlige oplysninger. Levering af dine personoplysninger er et nødvendigt krav til indgåelse og gennemførelse af kontrakten og uden at udlevere dine personoplysninger, er det ikke muligt at indgå kontrakten eller overholde den.